• Rijkswaterstaat werd teruggeroepen, toen deze dienst de toegelaten belasting van de bruggen over het kanaal wilde verlagen.
  • Er werd 15 jaar actie gevoerd om te voorkomen dat de afrit voor Loenen/Eerbeek van de A50 zou worden geschrapt.
  • Er was protest tegen het landschapspark karakter van de provinciale ontwikkelingsplannen Eerbeek-Loenen.

In de jaren ’90 is de relatie met provincie en gemeenten zakelijker geworden. Het bestuur van de Industriekern probeert te vermijden dat de kern voor alle mogelijke inspraakprocedures wordt ingeschakeld. De activiteiten blijven zoveel mogelijk ad hoc. Vaak bemiddelt de Industriekern bij het contact tussen overheid en bedrijven, om zich terug te trekken zodra de bedrijven geen behoefte meer hebben aan assistentie.

Voorbeelden van dit soort dienstverlening:

  • Bewegwijzering;
  • Coördinatie van bedrijfsinterne milieuzorginitiatieven;
  • Coördinatie van bodemsaneringsactiviteiten;
  • Inspraak bij bestemmingsplannen;
  • Advies over de lokale infrastructuur.