Eerbeek-CentrumIn dezelfde actualisatie van bestemmingsplan Eerbeek-Zuid worden mogelijke nieuwbouwlocaties voor met name woningbouw gepland en krijgt het centrum van Eerbeek een opknap beurt. De Industriekern Eerbeek Loenen onderschrijft de noodzaak van het opknappen v...

Lees meer

Eerbeek-ZuidGemeenten hebben de verplichting bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar te vernieuwen. Zo ook op bedrijventerrein Eerbeek-Zuid. Het gebied in Eerbeek waar van oudsher veel bedrijvigheid is gevestigd en dus nogal wat werkgelegenheid. Met name de papier en ka...

Lees meer

N786Een goede bereikbaarheid is voor het bedrijfsleven in zowel Loenen als Eerbeek van cruciaal belang. De levensader voor elk bedrijf, zeker voor bedrijven die nogal wat aan- en afvoer kennen. Op dit moment wordt de ontsluiting afgewikkeld via voornamelijk d...

Lees meer

Natura 2000De Industriekern Eerbeek Loenen is actief betrokken bij de totstandkoming van zogenaamde beheersplannen van het Natura 2000 gebied de Veluwe. Natura 2000 is een Europees programma om natuurgebieden in o.a. Nederland met elkaar te verbinden en te versterke...

Lees meer

OliemolenOnlangs heeft de Vereniging een financiële bijdrage geleverd aan de restauratie van de enige molen in Nederland met een bovenslagrad, bekend onder de naam "De Oliemolen". Dit op initiatief van de familie Van Zadelhoff, de provincie Gelderland, Waterschap...

Lees meer