De Industriekern Eerbeek Loenen is actief betrokken bij de totstandkoming van zogenaamde beheersplannen van het Natura 2000 gebied de Veluwe. Natura 2000 is een Europees programma om natuurgebieden in o.a. Nederland met elkaar te verbinden en te versterken. Een ambitie die bestaande en vergunde bedrijvigheid en niet op de laatste plaats: noodzakelijke groei – van bedrijven in voornamelijk Eerbeek- in de weg kan zitten. De Industriekern Eerbeek Loenen zet in om dit te voorkomen en de administratieve bedrijfslast die dit programma met zich meebrengt, te voorkomen. De Industriekern Eerbeek Loenen doet dit samen met partners als VNO-NCW, Vereniging Papier en Karton (VNP), de Recron, Gemeente Brummen, etc.