In dezelfde actualisatie van bestemmingsplan Eerbeek-Zuid worden mogelijke nieuwbouwlocaties voor met name woningbouw gepland en krijgt het centrum van Eerbeek een opknap beurt. De Industriekern Eerbeek Loenen onderschrijft de noodzaak van het opknappen van het centrum van Eerbeek, maar zal tegelijk haar blijven inspannen om oprukkende woningbouw richting bedrijven die daar beperkingen van ondervinden te voorkomen. Juridisch, maar ook in het meedenken in mogelijke oplossingen.