Industriekern

"De Vereniging heeft tot doel de behartiging van de belangen van de in de regio Eerbeek/Loenen gevestigde bedrijven, onder meer met betrekking tot het woon- en werkklimaat van in de bedrijven werkzame werknemers..."

een greep uit de statuten.

Onlangs heeft de Vereniging een financiële bijdrage geleverd aan de restauratie van de enige molen in Nederland met een bovenslagrad, bekend onder de naam "De Oliemolen". Dit op initiatief van de familie Van Zadelhoff, de provincie Gelderland, Waterschap Veluwe, de Rijksdienst Monumentenzorg, het Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen en de Monumentencommissie Brummen.
cropped-IKEL.jpg
Bedrijven
Projecten

100%

betrokken

Nieuws

Geïnteresseerd in het laatste nieuws over de Industriekern en haar projecten?

Meer nieuws
N786

Een goede bereikbaarheid is voor het bedrijfsleven in zowel Loenen als Eerbeek van cruciaal belang. De levensader voor elk bedrijf, zeker voor bedrijven die nogal wat aan- en afvoer kennen. Op dit moment wordt de ontsluiting afgewikkeld via voornamelijk de N786 door de dorpen Eerbeek en Loenen richting A50 en A1. De Industriekern Eerbeek Loenen […]

Lees meer
Eerbeek-Centrum

In dezelfde actualisatie van bestemmingsplan Eerbeek-Zuid worden mogelijke nieuwbouwlocaties voor met name woningbouw gepland en krijgt het centrum van Eerbeek een opknap beurt. De Industriekern Eerbeek Loenen onderschrijft de noodzaak van het opknappen van het centrum van Eerbeek, maar zal tegelijk haar blijven inspannen om oprukkende woningbouw richting bedrijven die daar beperkingen van ondervinden te […]

Lees meer
Eerbeek-Zuid

Gemeenten hebben de verplichting bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar te vernieuwen. Zo ook op bedrijventerrein Eerbeek-Zuid. Het gebied in Eerbeek waar van oudsher veel bedrijvigheid is gevestigd en dus nogal wat werkgelegenheid. Met name de papier en karton-industrie legt hier een noodzakelijke planologische claim. Bij de vernieuwing/actualisatie van bestemmingsplan Eerbeek-Zuid spant de Industriekern Eerbeek Loenen […]

Lees meerNeem gerust contact op

Adres
Postbus 185 6960 AD Eerbeek
contactgegevens
E-mail: info@industriekern.nl Phone: +316 555-5555